fizikon@fizikon.com 90 332 353 69 00 Çalışma Saatleri, Tüm Hafta: 08:00 - 19:00
Hastalıklar & Tedavi

TMS (Transkraniyal Manyetik Stimulasyon)


Vücudumuzdaki trilyonlarca hücre birbiriyle elektromanyetik olarak haberleşir. Enerji dinamik olup elektromanyetiktir. Hücrelerdeki elektromanyetik enerji akışında aksama olması halinde hücre metabolizması ve fonksiyonunu bozularak hastalık ortaya çıkabilir.

TMS (Transkranial Manyetik Stimulasyon) ile sinir sistemi dışarıdan uyarılır. TMS, beyin korteksinde manyetik alan ve lokal küçük elektrik akımları oluşturur. Serebral korteks bir ikincil koil (bobin) gibi davranır. Manyetik akım ikincil koilden yani beyinden geçerken elektrik akımına dönüşerek nöronları ve onun uzantılarını uyarır.  Bu pulse stimulasyonlar bozulmuş hücre fonksiyonlarını düzelterek iyileşmeye yardımcı olur.

Benzer kurallarla çalışan Repetitiv TMS (rTMS) de gözlenebilir klinik iyileşme etkisine sahiptir. Kortikal yüzeydeki rTMS uyarısının etkisi, dalgalarının frekansına göre farklılık gösterir.  1 Hz’ye kadar olan rTMS düşük frekanslı olup kortekste inhibitör (söndürücü) etkiye, 5 Hz’nin üzerindeki stimulasyon yüksek frekanslı olup eksitatör (uyarıcı) etki sahiptir. Tedavide hastalığa göre TMS’nin inhibitör veya eksitatör etkilerinden yararlanılır.

 

Stimulasyon Şiddeti Nasıl Tayin Edilir?

TMS araştırmalarında uyarı şiddeti, kortikal eksitabilite ya istirahat motor eşik (RMT) ya da motor evoke potansiyel (MEP) ile tayin edilir. RMT periferik kasta uygun motor cevabı (twitch, seyirme) elde etmek için gereken minimal stimulasyon intensitesidir. Stimulusun şiddeti ise RMT’nin %120’si olacak şekilde ayarlanır.

 

Uyarı Derinliği

Kullanılan koilinin tipine ve stimulusun intensitesine bağlı olarak stimulasyonunun derinliği kortikal yüzeyin 2-4 cm altına inebilir. Bu da sadece yüzeysel beyin yapılarının uyarıldığı anlamına gelir. Sekiz (8) şeklindeki koiller diğerlerine göre daha derin etki gösterir. 

 

Seans süresi ve sayısı

Seans süresi 20-30 dakika olup seans sayısı hastalığa ve hastaya göre değişmek üzere genellikle 10-20 seanstır. Tedavi art arda haftada 5-6 seans şeklinde uygulanır.

Tedavi sırasında hasta uyanık kalır ve aktivite sınırlaması yapılmaz. Uygulama sırasında her elektromanyetik atımda bir çıtırtı sesi duyulur.

 

Etkili Olduğu Hastalıklar

Nörolojik Hastalıklar:

-          MS (Multipl Skleroz)

-          İnme

-          Parkinson Hastalığı

-          Migren

-          Distoni

-          Afazi

-          Alzheimer Hastalığı

-          Epilepsi

Psikiyatrik Hastalıklar:

-          Major depresyon (unipolar)

-          OKB (Obsessif Kompulsif Bozukluk)

-          Panik atak

-          Kaygı bozukluğu

-          Anksiyete

-          İşitsel halüsinasyonlar (Şizofreni)

-          Bağımlılık; sigara, alkol vb.

-          Otizm spektrum bozukluğu

-          Dikkat eksikliği, Hiperaktivite

Diğer:

-          Ağrı. FMS (fibromiyalji), Nöropatik ağrı

 

Çocuk, Yaşlı ve Gebelerde Kullanımı

Erişkinde TMS’nin etkisiyle ilgili pek çok veri varken, çocuklar için oldukça azdır. Bununla birlikte çocuklarda uygulamasıyla ilgili çalışmalar hızla artmaktadır.  TMS, erişkinde birçok nörolojik bozukta yeni, noninvaziv, nonfarmakolojik, diyagnostik ve terapötik araç olarak kullanılmaktadır. Çocuklarda kullanımı ise gelişmeye devam etmektedir. Kognitif yan etkilerin olmaması ve ilaç etkileşiminin pek az olmasından dolayı TMS, yaşlılarda tercih edilen seçkin bir tedavi konumuna gelmiştir. TMS ayrıca kognitif bozukluklarda tedavi edici etkiye sahiptir.

Gebelerde ve emzirenlerde kullanımı emniyetli ve etkin olup kontrendikasyonu yoktur.

Kalp hastalarında kullanılabilir.

Etkisi uzun süre devam eder.

 

Risk ve Yan Etkileri

Dört haftalık rTMS tedavisinde hastaların pek azında kafatası ağrısı (%35) ve lokal rahatsızlık (%10) görülür. Bu yan etkiler geçici olup birkaç dakika veya saat içinde kendiliğinden kaybolur. Nadir görülen yan etkileri senkop, işitme kaybı, nöbet, pace maker gibi implantlarda bozulma, baş ve boyunda bulunan metallerin yerinden oynaması ve ısınmasıdır.