fizikon@fizikon.com 90 332 353 69 00 Çalışma Saatleri, Tüm Hafta: 08:00 - 19:00
Hastalıklar & Tedavi

HİPPOTERAPİ (AT BİNME TEDAVİSİ) NEDİR?

Hippoterapi (at binme tedavisi), at üstünde yapılan egzersizlerle beden kaslarını çalıştırmayı hedef alan bir tedavi türüdür. 

Hippoterapi de atın hareketleri bir tedavi stratejisi olarak kullanılır. Atın terapide kullanılmasının önemli bir sebebi, atın ritmik hareketlerinin insan hareketlerine çok yakın olmasıdır.

Hippoterapi, Grekçe “at” anlamına gelen “hippo” sözcüğü ile “terapi” sözcüğünden türetilmiştir. Atın tedavideki yararı MÖ 460 yıllarında fark edilmiş, 1950’lerden itibaren de yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde sadece Amerika, Kanada ve İngiltere’de binin üzerinde hipoterapi merkezi bulunmaktadır. Yurtdışında fizyoterapistlerin kontrolünde uygulanan hippoterapi ülkemizde de popüler hale gelmiştir. 

At Binme Simülasyon Cihazı

Gelişen teknoloji, gerçek atın hareketlerini birebir taklit eden hippoterapi simülasyon cihazını, bir fizik tedavi aracı olarak hastaların kullanımına sunmuştur. 

  At binme simülasyon cihazıyla ile tüm büyük kas grupları çalıştırılmaktadır. Bu refleks olarak gelişen bir olaydır. Çünkü atın sırtındayken binici, onunla birlikte hareket eder, düşmemek için içgüdüsel olarak dengeyi korumaya çalışır. Böylece hem sağlam hem de hasar görmüş kaslar harekete geçer.

Hippoterapinin başlıca yararları;

Kas gelişimi, esneklik, güç, denge, koordinasyon, özgüven, disiplin, kontrol, adaptasyon, sosyal etkileşim, daha güçlü hareket yeteneği ve zihinsel rahatlamadır.

At binme tedavisi eğlenceli olup bütün yaş grupları için faydalıdır. Hippoterapi, giderek engellilerin yaşamlarını kısıtlamadan, engellere rağmen yaşanmayı değerli kılan zevkli bir metod haline gelmiştir.

Hippoterapi ile gövde kaslarının tonusu (gerginlik) normale döndürülebilir ya da normale yaklaştırılabilir (postural tonusun fasilitasyonu). Gövde ve ekstremiteleri dik pozisyonda tutmak için antigravite kaslarının yeterli postural tonusa sahip olması gerekir. Aynı zamanda hippoterapi, vestibüler ve görsel duyu girdisiyle, somatosensoriyal girdiyle, omurga, pelvis ve kalçadan gelen propriyoseptif girdiyle de postural tonustaki iyileşme ilişkilendirilebilir.


Hippoterapinin yararlı olduğu durumlar:

At binme tedavisinin hedef kitlesi, orta ve ağır düzeyde nöromotor disfonksiyonu olan çocuk ve yetişkinlerdir. Hippoterapi ile ilgili pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bir çalışmada 8 haftalık hippoterapi uygulamalarından sonra spastik CP’li çocukların yürüme ve kaba motor fonksiyonları sırasında enerji tüketiminin azaldığını göstermişler (McGibbon ve ark.1998). Bir başka çalışmada 4-12 yaşlarındaki CP’li çocuklarda hippoterapinin kas simetrisini artırdığı sonucuna varmışlardır (Benda ve ark. 2003). Bu ve benzeri uygulamalar gösteriyor ki hippoterapi klasik rehabilitasyon uygulamalarının yanında iyi bir destek tedavi yöntemidir.

 Hippoterapi şu durumlarda yararlı olabilir:

- Anormal kas tonusu ve refleksler

- Denge ve koordinasyon bozuklukları

- İletişim ve oral motor fonksiyon bozuklukları

- Sensörimotor fonksiyon bozuklukları

- Postüral asimetri: Skolyoz, kifoz ve lordoz

- CP (Serebral Palsi)

- Otizm 

- Kromozom anomalileri veya kayıpları

- Gelişim gerilikleri

- Duyu algılama bozukluklar 

- İnme

- MS (Multipl Skleroz)

- Beyin hasarları