fizikon@fizikon.com 90 332 353 69 00 Çalışma Saatleri, Tüm Hafta: 08:00 - 19:00
Hastalıklar & Tedavi

Huzursuz Bacak Sendromu

Huzursuz bacaklar sendromu (HBS), kol ve bacaklarda hareket ettirme dürtüsü yaratan, sıklıkla hoş olmayan bir duyumun eşlik ettiği hareket bozukluğu hastalığıdır. Görülme sıklığı %5 kadardır. 
Şevket Akpınar’ın 1982’de HBS’li hastaların dopaminerjik tedaviye olumlu cevap verdiğini göstermesi, hem dopaminerjik sistemin rolünü araştıran çalışmaların önünü açmış hem de tedavide bir dönüm noktası olmuştur. 
Bacaklarda bazen kollarda anormal bir duyum (huzursuzluk) ile hareket ettirme dürtüsü uyanır. Hareket ettirme dürtüsü oturarak veya yatarak istirahat halindeyken ortaya çıkar. Yakınma geceleri daha fazla olup hasta bacaklarını gerekerek veya yürüyerek kısmen veya tamamen rahatlatır. Huzursuz bacaklar sendromu ile karışabileceğinden kas ağrısı, varis, bacak ödemi, eklem ağrıları, bacak krampları göz önünde bulundurulmalıdır. 
HBS birincil (primer) ya da ikincil (sekonder) olabilir. Birincil HBS belli bir sebebe bağlanamaz. Genellikle erken yaşlarda başlar ve sorgulandığında ailenin başka fertlerinde de olduğu görülür. İkincil HBS demir eksikliği anemisi, son evre böbrek yetmezliği, gebelik, polinöropati ya da ilaçlar ile ilişkili olabilir. 
Tedavide en çok kullanılan ilaçlar pramipeksol, rotigotin, kabergolin, ropinirol gibi dopamin agonistleri ve gabapentin, pregabalin gibi antiepileptikler ve serum ferritin düzeyi ≤75 mcg/L olan hastalarda C vitamini ile birlikte ferroz sülfattır. Bu dopamin agonistleri ve antiepileptikler uyku bozukluğunda, psikiyatrik bozukluklarda ve yaşam kalitesini düzeltmede de etkili olur. Hastanın durumuna göre antidepresanlar eklenebilir. Huzursuz bacaklar sendromunun tedavisi yıllarca sürer. 
SEÇİLMİŞ KAYNAKLAR
- Dikmen PY. Erişkinlerde Huzursuz Bacaklar Sendromu Tedavisi: Amerikan Nöroloji Akademisi’nin Pratik Kılavuz Özeti. Journal of Turkish Sleep Medicine 2017;4:59-64
- Yılmaz NH, Çelik FND, Akbostancı MC. Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisinde Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları. PHHB Dergisi 2017;20(1-2):16-27