fizikon@fizikon.com 90 332 353 69 00 Çalışma Saatleri, Tüm Hafta: 08:00 - 19:00
Hastalıklar & Tedavi

Spastisite


Merkezi sinir sistemindeki bir bozukluğa bağlı olarak pasif harekete karşı artan dirence spastisite denir. Beyin ve omurilik yaralanmaları ve hastalıkları olan hastaların kaslarında, gevşek bir dönemden sonra, spastisite ortaya çıkar. Merkezi sinir sistemindeki lezyonun yeri ve yaygınlığına göre spastisitenin yeri ve şiddeti değişir. Spastisite istemli kas kontrolünü engeller, dengeyi ve yürüyüşü bozar. Kollardaki spastisite kol ve el fonksiyonlarını bozarak günlük yaşam aktivitelerini zorlaştırır veya imkansız hale getirebilir. 

Spatisite tedavisinde uygun yatak pozisyonu ve egzersizden yararlanılır. Tedaviye hasta ve yakınlarının katılımını sağlamak için eğitim verilir. Lokal soğuk uygulama, elektrik stimulasyonu, biofeedback gibi fizik tedavi uygulamaları yapılır. Egzersizler düzenlenir ve gerektiğinde cihazlama yapılır. Spastisiteyi azaltıcı ilaçlar (baklofen, diazepam, tizanidin..) verilir, lokal enjeksiyon (lokal anestetikler, fenol, alkol, botulium toksini, intratekal baklofen) yapılır. Aşırı spastisite halinde bazı cerrahi tekniklerden yararlanılır.yararlanılır.