fizikon@fizikon.com 90 332 353 69 00 Çalışma Saatleri, Tüm Hafta: 08:00 - 19:00
Hastalıklar & Tedavi

Ergoterapi(İş ve Uğraşı Terapisi)


Ergoterapi  anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı  geliştiren  kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.  Ergoterapistler kişi ve toplulukların  istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini  geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını  daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek  bu amaca ulaşırlar.

Ergoterapistler, bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık bir grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır.

Ergoterapi; anlamlı ve amaçlı aktiviteleri kullanarak sağlığı ve refah düzeyini geliştiren kişiyi tedavinin odağına alan bir sağlık mesleğidir. Aktiviteler ergoterapiste danışan kişinin sağlık durumu, ilgi alanları, yaşı ve cinsiyetine göre Ergoterapist ve danışan ile birlikte seçilir.

Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir, aktivite performansında düzelme veya aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür. Sağlık mesleği olarak ergoterapiyi düzenleyen ülkelerin çoğunda üniversite  düzeyinde  mesleğe özgü eğitim gereklidir (World Federation Occupational Therapy, 2010  General Meeting, Chile).

Ergoterapistlerin ilgi alanları oldukça geniştir;

 • •El Rehabilitasyonu
 • •Pediatrik Rehabilitasyon
 • •Geriatrik Rehabilitasyon
 • •Kognitif Rehabilitasyon
 • •Psikiyatrik Rehabilitasyon
 • •Engelli Bireyler
 • •Mesleki Rehabilitasyon
 • •Rehabilitasyonda Ergoterapinin Önemi:

•Ergoterapi-  İş ve Uğraşı Terapisi yaklaşımları kişiler de bilişsel fonksiyonel ve duyu- motor becerilerindeki artışı; beyin fonksiyonlarını geliştirerek meydana getirir.

Uğraşı  kelimesi, kişinin zamanını geçirdiği uğraşı(meşguliyet) konusu üzerine yoğunlaşır. Bireylerin günlük yaşamlarında, zamanlarını kapsayan uğraşılar üç temel bölümde toplanır:
 

 • •Öz Bakım: Uyuma, yeme, giyinme, bakım ve tuvalet.
 • •Aktivite: Bir şey yapmak veya bir görevi yerine getirmek için planlama ve uygulama.
 • •Dinlence-Eğlence: İlgi alanlarında ve/ya başkasının isteği doğrultusunda dikkat durumunu ve davranışı gereksinimlerle eşleştirerek keyif aldığı oyun veya aktivitelere başlayabilmesi ve sonlandırabilmesi. 

Ergoterapist, kişinin  günlük öz bakım becerilerini, çevre ile uyumunu yaşa uygun gelişim seviyesine göre değerlendirir ve gereksinimlerini ve önceliklerini belirleyerek tedavi planını oluşturur.

Öz bakım, okul veya iş performansı, günlük yaşam becerileri ve aktiviteler gibi bireyin uğraşılarını terapinin odağına yerleştirmek yoluyla gelişim sağlanır ve bireyin kapasitesi geliştirilir. Buna ek olarak çevreye ve/ya göreve uyum da uygulamaya dahil edildiğinde, tam bağımsızlık yolunda adım atılır ve kişilerin hayat kalitesini arttırmak amaçlanır.