fizikon@fizikon.com +90 0332 353 69 00 Çalışma Saatleri, Tüm Hafta: 08:00 - 19:00

Bel Fıtığı


Dejenere diskin bacağa giden sinir kökünü sıkıştırmasıyla ortaya çıkan bel ve bacak ağrısı ile karakterize klinik tablodur. Bel fıtığı (lomber disk hernisi) olan hastaların çoğu 30-50 yaşları arasındadır. Ana yakınma bel ve bacak ağrısıdır. Hastalar çoğu kez, önceden beri var olan hafif bel ağrılarının, bir zorlama ile arttığını ve bacaklarına indiğini ifade ederler. Ağrı öksürme, hapşırma, ıkınma ve bel hareketleriyle artar. Hasta ayakta dik durmakta zorluk çeker. Bir kısım hasta ise oturunca ağrının daha çok arttığını ifade eder. Ağrı ile birlikte hasta, bacaklarındaki uyuşma, karıncalanma, keçelenme, kuvvetsizlik ve incelmeden yakınabilir.

Tanı koymada MR’dan yararlanılır. MR  görüntülerine göre bel fıtığı hafiften ağıra doğru taşma (bulging), protüzyon, ekstrüzyon ve sekestre disk şeklinde ayrılır.  Her zaman bel fıtığı şikayetleri, muayene bulguları ile MR bulguları arasında tam bir uyum yoktur. Bir hastada küçük bir fıtık dayanılmaz ağrı yaparken, başka bir hastada büyük bir fıtık pek az ağrı yapabilir.

Lomber disk hernilerinin tedavisi konservatif (ameliyatsız) ve cerrahi olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Olguların büyük kısmı konservatif tedaviye olumlu cevap vermektedir. Hastaların %75-90’ında ve hatta üstünde iyileşme olduğunu bildirmiştir. Cerrahi tedavi için acele etmeyip önce konservatif tedaviye başlamak, hastayı yakından izlemek ve hastalığın seyrine ve tedavinin sonucuna göre karar vermek en akılcı yoldur. Yatak istirahat çok kısa (2-4 gün) tutulmalıdır. Tedaviye ilaçlar eklenebilir. Kas gücünü artırmak için sırt ve karın kasları egzersizlerine başlanılmalıdır. Bir süre sonra hastanın korse ile ayağa kalkmasına ve yürümesine izin verilir. Bu dönemde hasta fizik tedavi programına alınır.

Hem akut hem kronik dönemde kuyruk sokumundan yapılan epidural ozon enjeksiyonuyla çarpıcı sonuçlar alınabilir. Ayrıca bel fıtığı tedavisinde kuru iğneleme, proloterapi ve ozonlanmış PRP tedavide uygulanabilir. Konservatif tedaviye cevap alınamazsa cerrahi tedavi uygulanır.