fizikon@fizikon.com 90 332 353 69 00 Çalışma Saatleri, Tüm Hafta: 08:00 - 19:00
Hastalıklar & Tedavi

Ozon Tedavisi

Ozon nedir?

Ozon (O3) üç atomlu oksijendir. Oksijenin yüksek enerjili halidir. Gökyüzünün mavi renginin kaynağıdır. Ozon, atmosferin stratosfer tabakasında bulunan önemli gazlardan biridir. Güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu bir filtre görevi yapmakta ve canlıların yaşadığı tabaka olan biyosferdeki biyolojik dengeyi korumaya yardımcı olmaktadır. Vücudumuzda da az miktarda ozon üretilir. Enfeksiyon varlığında, kanın beyaz kürelerinde üretilen ozon, bakterileri hasara uğratır. 

Medikal Ozon

Medikal ozon, tıbbi amaçla medikal ozon üreteçlerinde saf oksijenden elde edilir. Birimi mikrogram (µg/ml) olup bazen gama (ɣ) ile de ifade edilir. Medikal ozon cihazları genellikle insan vücuduna zarar vermeyecek dozda, maksimum 80-100 µg/ml ozon üretimine göre ayarlanmıştır. Ozon tıpta saf olarak kullanılmaz, ozon-oksijen (O3-O2) karışımı şeklinde uygulanır. Bir çözücü içinde taşınır; en iyi çözücü saf oksijendir.  100 µg/ml ozon denildiğinde bunun ancak %5’i ozon olup kalan %95’i oksijendir. 

Oksijenden ozon üretilirken yüksek miktarda enerji gerekir. 3O2 + 68,4 Kcal→2O3.  Bu, ozonun vücuda verildiğinde yüksek enerji potansiyeline sahip olacağını gösterir. 

Kararsız bir molekül olduğu için kimyasal tepkimelere kolay girer ve kolay biyolojik cevap oluşturur. Bir sıvıyla temas ettiği zaman oksijenden 10 kat daha fazla çözünür. Çözündüğü sıvılar: Kan plazması, serum fizyolojik, su ve yağ (zeytinyağı). 


Ozon nasıl etkili olur?

- Ozon bir biyolojik uyarı tedavisi olup antioksidan sistemi düzenler. Ozon, organizmada biyolojik bir uyarıcı olan H2O2’ye dönüşür. Hidrojen peroksit (H2O2) yüksek dozlarda patolojik olup oksidatif stres yaptığı halde fizyolojik dozlarda yararlıdır. Bunun temeli “Yüksek dozda toksik olan bir ajan düşük dozda faydalı olabilir” diye ifade edilen Hormesis fenomenine dayanır. Yani bir şeyin faydalı ve zararlı olması dozuna bağlıdır. 

- Çok faktörlü kronik kompleks hastalıklarda enflamasyon (iltihap) ve kronik hastalık yükü yatar. Enflamasyon ve kronik hastalık yükü, uyum bozukluğuna ve içsel (endojen) duyarsızlığa yol açarken göreceli olarak dışsal (eksojen) duyarlılık artar. 

- Ozon gibi eksojen akut oksidatif stres uyaranlarının düşük dozları, adaptif süreçleri organizmaya yeniden öğreten tedavi biçimleridir (hormesis fenomeni). 

- Bir süper sistem olan “antioksidan sistem” üzerine en etkili tedavinin ozonterapi olduğu kabul edilir. Metabolik, immünolojik, detoksik sistem gibi diğer sistemlerin çalışması için de antioksidan sistem gereklidir.  Bu sebeple ozonterapi, hücre yenilenmesinden oksijen saturasyonunun artırılması, enflamasyonun önlenmesine kadar geniş bir etki spektrumuna sahiptir. 

- Ozonun yararlı etkileri şunlardır: Zindelik, gençlik ve sağlık hali verir; bağışıklık sistemini güçendirir, kan dolaşımını artırır, hücreleri yeniler, vücuttaki zararlı artıkları uzaklaştırır, mikropları öldürür, ağrıları giderir, antikanserojen etki gösterir ve böylece yaşam kalitesini yükseltir. Uygulama dozları ve sıklığı

Ozon hastalığa ve hastalığın evresine göre düşük, orta ve yüksek dozlarda kullanılır. 

- Düşük doz: Uyarıcı ve aktive edici etki gösterir

- Orta doz: Düzenleyici ve onarıcı etkiye sahiptir.

- Yüksek doz: Baskılayıcı, söndürücü etki gösterir. 

Genellikle ozon tedavisine düşük dozda başlanır, yavaş yavaş arttırılarak yüksek dozlara çıkılır. Tedavinin etkinliği hastanın verdiği cevap ve laboratuvar tahlilleri ile takip edilir. 

Çoğunlukla tedavi haftada iki kez uygulanır. Son yıllarda aynı gün yapılan ardışık (peş peşe) tedavilerden daha iyi sonuçlar alındığı gözlenmiştir. 


Uygulama Yolları

Tedavide ozonun miktarı ve oranı, hastanın durumuna göre hekim tarafından belirlenir. En çok uygulanan ozon tedavi yöntemleri şunlardır: 

- Kan yoluyla ozonlama. (a) Majör (otohemoterapi) ozonlama: Kişinin kendi kanı özel bir set içinde ozonlanarak geri verilir. (b) Minör (otohemoterapi) ozonlama: Enjektör içindeki ozonla hastanın kanı karıştırılıp kasa verilir. 

- Ozonlanmış serum fizyolojik (SF). Ozonlanmış izotonik serum damar yoluyla hastaya verilir. SF ozonlamanın uygulaması majör otohemoterapiye göre daha kolay olup maliyeti de düşüktür. 

- Lokal ozon. Eklem, kas, tendon gibi ağrılı ve hastalıklı bölgeye doğrudan uygulanır. 

- İnsuflasyon. Özel set ve hortumlarla rektal, vajinal gibi bölgelere ozon gazının verilmesidir. Rektal yoldan verilen ozon, majör otohemoterapi ve SF ozonlama gibi sistemik etki gösterir. 

- Torbalama: Ayak, kol gibi uzuvlar özel bir poşet içine geçirilerek ağzı kapatılır ve ozon verilir. 

- Ozonlu yağ: Ozonlu yağ tedavi edilecek bölgeye doğrudan tatbik edilir. 


Ozonla Tedavi Edilen Hastalıklar

Ozon tek başına veya destekleyici tedavi olarak uygulanır. Kural olarak, ozon tamamlayıcı bir tedavidir. Ozonla tedavi edilebilen hastalıklardan bazıları şunlardır:

- Romatizma. Romatoid artrit, osteoartrit

- Boyun ve bel ağrısı. Boyun ve bel fıtığında

- Fibromiyalji

- Kronik yorgunluk 

- Diyabet (Şeker hastalığı)

- Nörolojik hastalıklar. İnme, Parkinson, MS gibi 

- Dejeneratif hastalıklar. Unutkanlık, Alzheimer vb.

- Yara Tedavisi 

- Damar hastalıkları. Damar tıkanması, kangren vb.  

- Akciğer hastalıkları. Astım, KOAH, akciğer fibrozisi vb.

- Karaciğer hastalıkları. Hepatit B ve C vb.

- Kanser 

- Yaşlanma. Antiaging yani sağlıklı yaşlanma amacıyla

Bu hastalıklarda ne gibi sonuçlar alınır?

Romatizma. Romatoid artrit, osteoartrit ve kas romatizmasında yararlı sonuçlar alınmaktadır. Ozon kana, eklem içine ve ağrılı bölgeye verilebilir. 

Boyun ve bel ağrısı. Ozonla bel ağrılarında %75 oranında bir daha tekrarlamayacak iyileşmeler gözlenmiştir. Ozon boyun ve bel fıtığını küçülterek etki etmektedir. 

Kronik yorgunluk. Ozonun verdiği canlandırıcı etkiden yararlanılır. 

Diyabet (Şeker hastalığı): Kan şekeri düşmekte, diyabetin göze, damara, sinire, böbreğe verdiği zararlar önlenmekte, diyabetlilerde sık rastlanan ayak yaraları tedavi edilebilmektedir.  

Nörolojik hastalıklar: Beyin kanaması ve damarlarının tıkanması sonucu gelişen inme ve felçlerde, MS (multipl skleroz), Parkinson, Guillain Barre Sendromu, migren baş ağrıları gibi çeşitli nörolojik hastalıklarda ozon destekleyici tedavi olarak etkili olmaktadır. 

Dejeneratif hastalıklar: Yaşlığa bağlı unutkanlık, hafıza kaybı, bunama, Alzheimer, diyabetik retinopati (şekere bağlı görme bozukluğu), duyma kaybı ve kronik kulak çınlaması gibi hastalıklarda başarılı sonuçlar vermektedir. 

Yara tedavisi. Ozon dolaşım bozukluğuna, diyabete, travmaya, enfeksiyona, cerrahi girişime bağlı yaraların çok çabuk iyileşmesini, dokuların yenilenerek kapanmasını sağlamaktadır. 

Damar hastalıkları. Daralan ve tıkanan damarlar ozon tedavisi ile açılırken yeni damarlar oluşmakta ve dokular kanlanarak beslenmektedir. Kangren olmuş dokular ozon tedavisi ile iyileştirilebilmektedir. Kol ve bacak kesilme (ampütasyon) kararı verilenlerde bile ozon tedavisiyle ameliyata gerek kalmamakta veya kesilecek kısım azalmaktadır.  

Akciğer hastalıkları. Bronşit gibi iltihabi nedenlerin yanında astım, amfizem, KOAH,  akciğer fibrozisi gibi çeşitli akciğer hastalıklarında yararlı sonuçlar alınmaktadır. 

Karaciğer hastalıkları. Ozon tıbben tedavi edilmesi çok güç veya imkansız olan viral hastalıklarda yüksek oranda iyileştiricidir. Başta etkeni zarflı virüs olan hepatit B ve C olmak üzere tüm viral hepatitlerde, AİDS ve Covid-19 gibi çaresiz kalınan hastalıklarda ozon umut olmaktadır. Alkol, ilaç ya da başka etkenlere bağlı, karaciğeri yaygın veya kısmen tutan hastalıklarda ozon tedavisi hastalığın seyrini yavaşlattığı gibi iyileşme de sağlamaktadır. 

Kanser: Ozon tedavisi kanserde yararlı bir tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Ayrıca ozon ile kemoterapinin yan etkileri giderilmekte, hastanın bulantı, kusma, saç dökülmesi gibi sorunları ya hiç olmamakta ya da çok hafif olmaktadır. Hastaya canlılık ve zindelik verilmektedir.  

Yaşlanma. Ozon tedavisi sağlıklı yaşlanma (antiaging) etkisi gösterir. Ozon hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlı hastalara dinçlik ve zindelik verir. Görme düzelir, ağrılar azalır ve cilt yenilerek daha parlak ve pürüzsüz hale gelir.


Ozondan nasıl daha iyi sonuç alınır? 

- En etkili uygulama şekli, SF ile sistemik ve lokal enjeksiyonu birlikte yapmaktır. Böylece ozonun etkisi sinerjik olarak artarak hastalık daha çabuk iyileşir; hücreler yenilenir, fibromiyalji, romatoid artrit, diyabet, MS, inme gibi hastalıklar düzelir, kişi kendini daha genç, dinç ve zinde hisseder. 

- Hastaya göre değişmekle birlikte ozonun yaralı etkisi, bütün vücuda yayılan büyük ve küçük ozonlama ile 10-15 seansta, lokal enjeksiyon ile ozonlamada 3-5 seansta elde edilir. 

- Ozonunun etkisinin sürekli olması için hekimin önerdiği aralıklarla ozonlama tekrarlanmalıdır. Genellikle ozon tedavisine haftada iki seansla başlanır. Başlangıç tedavisi tamamlandıktan ve iyilik hali elde edildikten sonra idame tedavisine geçilir; haftada bir, ayda bir gibi.