ULTRASON EŞLİĞİNDE TANI VE TEDAVİ

ULTRASON EŞLİĞİNDE TANI VE TEDAVİ

Ultrason görüntüleme yöntemi kas iskelet sistemi ve romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde de kullanılmaktadır. Ses dalgalarının dokulardaki yansımasından yararlanılan ve hiçbir zararlı ışın ve radyasyon içermeyen ultrason görüntüleme, patolojik (hastalıklı) dokuları normal dokulardan ayırt ederek birçok hastalığın erken tanısının konmasında büyük avantaj sağlamaktadır. Bu yöntem kemik, kas, tendon, sinir ve damar yapılarını göstererek doğru tanı ve uygun tedavinin planlanmasında rol oynamaktadır.

Ultrason görüntülemeden tanı yanında tedavi uygulanmasında da yararlanılmaktadır. Patolojik ve hasarlı bölgenin ultrasonlagörsel olarak tespit edilmesi, yapılacak girişimsel işlemin başarısını arttırmaktadır. Eklemlere ve yumuşak dokulara uygulanan tedavilerde, müdahale esnasında iğne ucunun doku içerisindeki ilerlemesi görülerek işlemin daha ağrısız ve hasarsız uygulanmasına imkan tanımaktadır. Yapılan işlemin ekranda hastaya izlettirilmesiyle hasta bizzat müdahale hakkında bilgi edinebilmektedir.

Hastalıklar & Tedaviler