El Rehabilitasyonu

El rehabilitasyonu bireylerde oluşan üst ekstremite yaralanmalarında ağrı, inflamasyon ve patolojilerin azaltılarak bireylerin aktivitelerini maksimum bağımsızlıkta yapabilmesi ve kaybolmuş işlevselliğine geri dönebilmesi için Ergoterapistler tarafından uygulanır.

Ergoterapistler her bireye kapsamlı ve kişiselleştirilmiş bir değerlendirme yapar ve bu değerlendirmeye göre tedavi planı oluşturur. El rehabilitasyonunun amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine olan katılımını maksimuma çıkararak bireylerin bakım verene olan bağımlılıklarını azaltmaktır. Elin uygun pozisyonda kalabilmesi için gerekli splint ve günlük yaşam aktivitelerini destekleyici yardımcı cihazlar ve eklem hareket açıklığını, eklem esnekliğini arttırmak için egzersizler önerir.

Ergoterapistler basit parmak ucu yaralanmalarından, hemipleji, kırık vb. bir çok üst ekstremite bozuklukları için koruyucu bakım ve rehabilitasyon hizmeti sağlar.

El Rehabilitasyonu Hizmetleri

  • Günlük Yaşam Aktiviteleri
  • Egzersiz ve Güçlendirme
  • Eklem Enerji Koruma Teknikleri
  • Ayna Terapisi
  • Ağrı Yönetimi
  • Mesleki Rehabilitasyon
  • Ergonomik Çevresel Düzenlemeler
  • Kişiye Uygun Yardımcı Cihaz Seçimi ve Kullanımın Öğretilmesi
  • Duyusal Eğitim (Koruyucu Duyu Eğitimi)

‘’Bilgili bir Ergoterapist ile çalışmak, el cerrahisi vakalarında başarı yaratabilir.’’ Marybeth Ezaki, MD, Geçmiş Başkan, American Society for Surgery of Hand.