KAMİL MÜCAHİT SARAÇOĞLU

KAMİL MÜCAHİT SARAÇOĞLU

FİZYOTERAPİST

Mezuniyet Tarihi ve Mezun Olunan Üniversite

04/07/2018 Süleyman Demirel Üniversitesi

Aldığı Kurslar

Kinezyo Bant/ Kuru İğne

İlgi Alanları 

Perdiotrik Reh./ Ortopedik Reh./ Nörolojik Reh.